Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Історія. Археологія

112. Белявская Надежда Петровна. Григорий Вейнштейн. Личность. Город. Время / Н. П. Белявская, Л. П. Еремина, И. И. Зинченко ; [под ред. И. И. Зинченко, Е. А. Каменевой]  ; Одес. нац. акад. пищ. технологий. – Одеса : [Б. и.] ; Херсон : Гринь Д. С., 2017. – 268 с. : ил., портр., карты. – Библиогр.: с. 191‑217. – Прил.: с. 218-239. – Имен. указ.: с. 240-265.
Книга вміщує життєпис Григорія Емануїловича Вейнштейна (1860‑1929) – інженера-технолога, відомого підприємця, благодійника та громадського діяча.

113. Зелінський Максим Вікторович. Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939) : монографія / М. В. Зелінський. – Херсон : Грінь Д. С., 2017. – 271 с. : портр., карти. – Бібліогр.: с. 225-257 та в підрядк. прим.
У монографії досліджено основні віхи політичної біографії відомого лідера польського національного руху й головного ідеолога польського інтегрального націоналізму Романа Дмовського. Висвітлено основні напрямки його дипломатичної роботи на Паризькій мирній конференції у 1919 р. і з'ясована його роль у процесі формування східних кордонів Речі Посполитої. Розкрито вплив політичних ідей Р. Дмовського на розвиток українсько-польських відносин та їх наслідки.

114. Костенко Антон. Виктор Гошкевич и его мир: семья, окружение, древности / Антон Костенко, Анастасия Шевченко ; Херсон. центр. библ. система. – Херсон : [Б. и.], 2017. – 114 с. : ил. – (Проект "В біографії Херсона стоять нові імена"). – Библиогр. в подстроч. примеч.
У виданні презентовано життєпис видатного українського історика та громадського діяча, засновника Археологічного музею в Херсоні, Віктора Івановича Гошкевича. Життя відомого херсонця розглядається на широкому тлі родинної історії та революційних трансформацій українського суспільства першої половини XX століття. Окрему увагу надано історії та характеристиці унікальної колекції старожитностей І.К. Суручана, яка, зусиллями В.І. Гошкевича, сто років тому потрапила до Херсона, де зберігається і сьогодні.

115. Костенко Антон. Чорнобаївка: вчора, сьогодні, завтра : (до 235-ї річниці заснування села) / Антон Костенко, Ольга Нестеренко. – Херсон ; Чорнобаївка : [Б. в.], 2017. – 92 с. : кольор. іл.
На сторінках даного видання розповідається про історію та сучасний розвиток села Чорнобаївки Білозерського району Херсонської області. Залучення широкого комплексу джерел дозволило змалювати цілісну картину перетворення великого хутора на славній землі у велике село, що динамічно розвивається.

116. Левченко Павел Степанович. Воспоминания комсомольца Отечественной войны (1941-1945 гг.) : повесть / Павел Левченко. – Каховка : Херняк Е. В., 2017. – 128 с. : портр., фот.
Спогади про події часів Другої світової війни.

117. Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. краєзнав. конф. з міжнар. участю, 14-15 верес. 2017 р., [м. Каховка] / Новокахов. гуманіт. ін‑т, Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна" [та ін.] ; [упоряд. М. В. Гончар]. – Каховка ; Херсон : Гілея, 2017. – 211 с. : портр., карти. – Текст укр., рос. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – З нагоди 100-річчя початку Укр. революції та нац.-визвол. змагань 1917-1921 рр., 65-річчя заснування м. Нова Каховка, 50-річчя відкриття під Каховкою меморіалу "Легендарна тачанка".
Тематика доповідей учасників конференції охоплює різні аспекти історії, краєзнавства, культури, географії, економіки Каховки, Херсонщини та Півдня України у минулому й сьогоденні.

118. Обов'язкові постанови Херсонського окружного виконавчого комітету, 1923-1930 : зб. док. : схвалено наук.-вид. радою при Держ. арх. службі України (протокол від 9 черв. 2017 р. № 1) / Держ. арх. Херсон. обл. ; уклад.: В. Лебідь (кер. проекту) [та ін.] ; наук.-ред. упорядкування І. В. Лопушинської. – Херсон : Айлант, 2017. – 387 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в комент: с. 329-348. – Хронол. перелік постанов: с. 349-374. – Покажч. імен: с. 375-383.
У виданні представлені документи, що висвітлюють діяльність Херсонського окружного виконавчого комітету через один із напрямків роботи – видання обов'язкових постанов. За допомогою цих документів висвітлюється становлення нової влади на Херсонщині, показано, як вирішувалися культурні, освітні, медичні, соціальні питання. Постанови дають змогу прослідкувати механізми оподаткування місцевого населення; зміну форм власності та інше.

119. Сусоров Віктор Дмитрович. Підготовка соціалістичними партіями України національно-визвольних сил у міжреволюційний період (червень 1907 – лютий 1917 рр.) : [монографія] / В. Д. Сусоров ; [в авт. ред.]. – Херсон : Айлант, 2017. – 227 с. – Бібліогр.: с. 197-226.
На підставі новітніх документальних і архівних матеріалів автор розкриває об'єктивні і суб'єктивні причини стратегії і тактики соціалістичних партій у період червень 1907 – лютий 1917 років. Всебічно висвітлює діяльність соціалістичних партій по згуртуванню і підвищенню войовничості робітничого класу. Характеризує нелегальну діяльність вказаних партій серед селянських мас та розкриває процес залучення солдатів на сторону національно-визвольних сил України.

120. Таврійські історичні наукові читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 січ. 2017 р., [м. Київ] / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Гуманіт. ін-т. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 131 с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

121. Ташкінова Олена Миколаївна. А колись було... / Олена Ташкінова ; редкол.: В. Якуба, В. Жалівцев, Л. Петраш. – Горностаївка : ПІЕЛ, 2017. – 187 с. – Присвяч. 230-му ювілею Горностаївки.
Краєзнавчо-публіцистичне видання створене на основі багаторічних наукових досліджень, висвітлює історію смт Горностаївки.

122. Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення : навч.-метод. посіб. для вищих та загальноосвіт. навч. закл. / Л. О. Цибуленко [та ін.] ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 417 с. : табл., іл. – Бібліогр. наприкінці розд. та частин. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
Даний навчально-методичний посібник присвячено вивченню історії Херсонщини від найдавніших часів до наших днів.

Див. також № 1-3, 5, 6, 15, 22, 246, 247, 266, 267, 281-284, 300, 302, 308-311, 349, 375, 388, 408, 432, 447, 449, 451-453, 474, 475, 500

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031