Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Культурне життя

300. Архівна справа на Херсонщині, 1921-2017 : зб. док. : до 100-річчя створення системи арх. установ України : схвалено, протокол наук.-метод. ради Держ. арх. Херсон. обл. 28.08.2017 № 4 / Держ. арх. Херсон. обл. ; уклад.: І. В. Лопушинська [та ін.]. – Херсон : [Айлант], 2017. – 59 с. : табл. – (Бібліотечка архіву ; вип. 21).
У збірнику опубліковано найбільш змістовні та цікаві документи з історії діяльності архівних установ області, як складової частини архівної системи України.

301. Бібліотеки Херсонщини через призму паспортизації : аналіт.-стат. матеріали. Вип. 2 / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара ; уклад. Т. Л. Сватула, О. М. Жогалєва ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2017. – 83 арк. : табл., граф., кольор. іл.

302. Височанська Леся. З історії бібліотек Скадовщини / Леся Височанська ; [іл.: А. Єфименко, Є. Ясиненко]. – Скадовськ : [Б. в.], 2017. – 94 с. : фот.

303. Ємельянова С. Ф. Каталог орнітологічної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею / С. Ф. Ємельянова ; [наук. ред. : П. С. Панченко, К. О. Редінов, Ю. О. Ржевська ; фот. В. М. Ніколаєва] ; Херсон. обл. краєзнав. музей. – Херсон : Айлант, 2017. – 89 с. – Бібліогр.: с. 85. – Алф. покажч. латин. назв птахів: с. 86-89.
У каталозі міститься перелік птахів колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею. Представлено 1709 особин, що належать до 292 видів 63 родин. Видання призначене для орнітологів, зоологів‑фахівців, працівників природоохоронних установ, викладачів та студентів біологічного фаху.

304. Звіт про роботу КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара" Херсонської облради за 2016 р. / КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара" Херсон. облради. – Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2017. – 100 арк. : табл., фот. – Друк на одному боці арк.

Культура – це ми! : метод. репертуар. альм. / Херсон. обл. центр народ. творчості ; [ред. Н. Вигоднер]. – Херсон : [Б. в.], 2005 –     .

305. 2017, квітень / худож. оформ. Н. Зарічної. – 2017. – 28 с. : фот., нот., іл.

306. 2017, грудень / худож. оформ. О. Соколенко. – 2017. – 28 с. : іл.

Видання Херсонського обласного Центру народної творчості інформує про новини в галузі культури області.

307. Музеї районів Херсонської області: енциклопедія освітніх можливостей / розробка проекту : Херсон. міськ. громад. об-ня "Інформаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу та інновацій", Ініціатив. група "Urban COYC" ; упоряд., авт тексту: С. Дяченко, Ю. Манукян, голов. ред. О. Алєферко. – Херсон : Наддніпряночка, 2017. – 63 с. :  кольор. фот. – (Музей у публічному просторі).
Ця книга – підсумок невеликого дослідження, проведеного в музеях районних центрів Херсонської області для того, щоб з'ясувати, яку роль зараз відіграють музеї в регіонах і який потенціал в них закладений для подальшого розвитку, особливо у справі привернення уваги та залучення до роботи активістів місцевих громад, освіти для дорослих і можливості бути причетним у пошуках історичної самоідентичності населення Таврійського Степу.

308. "...На користь розумового процвітання..." : нариси за док. з фонду рідкіс. і цін. вид. / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара ; авт.-уклад. О. Г. Сак ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара, 2017. – 163 с., [2] арк. іл. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Покажч. вид., згадуваних у нарисах: с. 146-149. – Імен. покажч.: с. 150-161. – До 145-річчя з часу заснування б-ки. – На обкл. також: 1872-2017.
Дана збірка – це перша спроба зібрати сукупно дослідницькі розробки за матеріалами колекційних видань, які зберігаються в цінному фонді Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара. За кожною книгою – історія не просто автора або власника, окремої країни чи людини – історія цілих епох та людства в контексті часу.

Див. також № 1, 5, 6, 12, 117, 118, 266, 267, 281-284, 385, 449.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15161718192021
22232425262728
293031