Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Суспільно-політичне життя

123. Вовк С. О. Громадянські війни: ґенеза, сутність, наслідки : монографія / С. О. Вовк ; ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Старобільськ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 303 с. – Бібліогр.: с. 271-303.
Монографія присвячена дослідженню громадянських війн як складного суспільно-політичного явища, яке відображає на політичному рівні наявні в суспільстві суперечки.

124. Гаєк Фрідріх фон. Шлях до рабства / Фрідріх фон Гаєк ; пер., упоряд., передм. В. Галунька ; НДІ публ. права. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Грінь Д. С., 2017. – 31 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31.
Ця книга в малюнках віддзеркалює основні положення геніальної праці Фрідріха фон Гаєка "Шлях до рабства" (1944 р.). Реалізувавши її положення в умовах післявоєнної кризи, Японія, США та країни Західної Європи стали найбільш успішними.

125. Ідея і дія: погляд Ф./П./П./С./ : колект. моногр. / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса : [Б. в] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 203 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – До 20-річчя Нац. ун-ту "Одеська юридична академія".
На сторінках видання вміщено статті про взаємодію суспільства і політики.

126. Капіталізм, популізм та модерн : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. з соціол., 18-19 трав. 2017р., [м. Одеса] / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" [та ін.] ; уклад.: А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, О. О. Онуфрієнко. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 343 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Конференція зосереджується на фундаментальних історичних та соціальних теоретичних питаннях взаємовідношень між капіталізмом, лібералізмом та модерном.

127. Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2017 р., м. Одеса / Одес. від-ня Міжнар. асоц. студ. політ. науки, Громад. орг. "Інститут демократичного вибору" ; за заг. ред. Д. В. Яковлева. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 179 с. – (Чорноморський дослідницький політологічний проект). – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику вміщені матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася на базі Національного університету "Одеська юридична академія".

128. Слово про батька / [Ю. А. Агачева [та ін.] ; упоряд.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко]. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 49 с. : фот.
Видання присвячене батькам співробітників КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти". Книга репрезентує інформацію про їх життєвий шлях, риси характеру, вплив на становлення і розвиток дітей та привітання з Днем батька.

129. Слово про маму / Г. М. Гаврилюк [та ін.] ; упоряд.: В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 39 с. : фот.
Видання присвячене мамам співробітників Херсонської академії неперервної освіти. Книга репрезентує інформацію про життєвий шлях цих жінок, їх риси характеру, вплив на становлення та розвиток дітей. Вміщено привітання з Днем матері.

Див. також № 119, 157, 437, 455-457

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031