Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Психологія. Соціологія. Політологія. Філософія

383. Актуальні питання сучасної психології : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 верес. 2017 р.), [м. Дніпро]. – Дніпро : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 119 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Збірник стане в нагоді науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться психологічними науками та соціологією.

384. Актуальні проблеми сучасної психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 лют. 2017 р.), [м. Полтава]. – Полтава : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 115 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
Видання призначено для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться психологічними науками та соціологією.

385. Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 груд. 2017 р., м. Київ / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Навч.-наук. гуманіт. ін-т. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 107 с. : рис. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 100, 1918-2018.
Матеріали конференції присвячені різноманітним питанням історії філософії, філософської антропології, теорії та історії політичної науки, міжнародної політики і міжнародних відносин та культурології.

386. Гурський Віктор Євгенович. Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами : монографія / В. Є. Гурський, В. О. Лефтеров. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 163 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 146-160.
Монографію присвячено дослідженню психологічних аспектів розвитку професійно важливих якостей працівників поліції підрозділів спеціального призначення імітаційними засобами. Здійснено теоретичний аналіз підходів до розвитку особистісно-професійних якостей фахівців ризиконебезпечних професій.

387. Значимість психології в сучасному суспільстві : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 черв. 2017 р.), м. Ужгород. – Ужгород : [Б .в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 111 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні висвітлюються загальні питання психології, історії психології, медичної психології, педагогічної та вікової психології, психології праці та інженерної психології.

388. Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 верес. 2017 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Гельветика, 2017. – 127 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію "Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень", яка відбулася на базі факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: О. Є. Блинова (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2013 – . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. та обкл. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.

389. 2017, вип. 1, т. 1. – 2017. – 185 с. : рис., табл., фот. – Текст укр., рос., англ.

390. 2017, вип. 1, т. 2. – 2017. – 175 с. : рис., табл., фот. – Текст укр., рос.

391. 2017, вип. 2, т. 1. – 2017. – 187 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

392. 2017, вип. 2, т. 2. – 2017. – 199 с. : рис., табл., фот. – Текст укр., рос.

393. 2017, вип. 2, т. 3. – 2017. – 191 с. : рис., табл., фот. – Текст укр., рос., англ.

394. 2017, вип. 3, т. 1. – 2017. – 223 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

395. 2017, вип. 3, т. 2. – 2017. – 221 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

396. 2017, вип. 4, т. 1. – 2017. – 202 с. : рис., табл., фот. – Текст укр., рос.

397. 2017, вип. 4, т. 2. – 2017. – 209 с. : рис., табл., фот. – Текст укр., рос., англ.

398. 2017, вип. 5, т. 1. – 2017. – 217 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

399. 2017, вип. 5, т. 2. – 2017. – 197 с. : рис., табл.

400. 2017, вип. 6, т. 1. – 2017. – 207 с. : рис. – Текст укр., рос., англ.

401. 2017, вип. 6, т. 2. – 2017. – 195 с. : табл. – Текст укр., рос., англ.

402. Науково-методологічні та соціальні аспекти психології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 серп. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 99 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні розглядаються питання загальної психології, психології особистості, педагогічної та вікової психології, соціальної психології, організаційної психології, медичної психології та інші.

403. Ода гідності : науковці XX – поч. XXI ст. про гідність і почуття власної гідності : хрестоматія : до спецкурсу "Розвиток почуття власної гідності як основа виховання особистості" / [уклад. І. В. Воскова]. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 198 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці деяких ст.
Хрестоматія презентує наукові статті, есе, фрагменти й цитати з робіт філософів, соціологів, педагогів, психологів, що відображають сучасне розуміння представниками різних наук феноменів "гідність" і "почуття власної гідності".

404. Попович Ігор Степанович. Психологічні виміри соціальних очікувань особистості : монографія / І. С. Попович ; худож. оформ. Л. В. Леоненко ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХМД, 2017. – 502 с. : рис., табл. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
У монографії подано теоретико-методологічне обгрунтування та експериментальне визначення змістових параметрів соціальних очікувань особистості. Розроблено і реалізовано програму оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очікувань особистості.

405. Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2017 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: І. В. Шапошникова [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 139 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.

406. Психологія в Україні та за кордоном : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 берез. 2017 р.), [м. Львів]. – Львів ; Херсон : Гельветика, 2017. – 111 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику матеріалів науково-практичної конференції розглядаються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психофізіології, психології соціальної роботи, психології діяльності в особливих умовах.

407. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості : матеріали Всеукр. (із міжнар. участю) наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р., м. Херсон / Нац. акад. пед. наук України, Херсон. держ. ун-т, Гроднен. держ. ун-т ім. Янки Купали. – Херсон : Гельветика, 2017. – 167 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також : до 100-річчя заснування Херсон. держ. ун-ту, до 25-річчя підгот. фахівців спец. "Психологія" у ХДУ, до 10-річчя створення каф. заг. та соц. психології в ХДУ.
На сторінках видання висвітлюються шляхи підвищення соціально-адаптаційних можливостей особистості; проблематика прикладних досліджень у соціально-психологічній сфері; вивчення особливостей формування та розвитку особистісних якостей, системи відносин, чинників, що визначають динаміку та закономірності становлення особистості в умовах сучасної реальності.

408. Суспільні науки та сучасність: актуальні питання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25-26 серп. 2017 р., м. Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 103 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
Авторами матеріалів конференції розглядаються актуальні питання філософських, соціологічних, політичних та історичних наук.

409. Сучасна психологія: теорія і практика : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 трав. 2017 р., [м. Чернігів]. – Чернігів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 103 с. : табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
У виданні досліджуються загальні питання психології, історії психології, соціальної психології, психофізіології, психології соціальної роботи, медичної психології, педагогічної та вікової психології, психології діяльності в особливих умовах та інші.

410. Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки : матеріали Міжнар. наук. конф., 1-2 груд. 2017 р., [м. Київ] / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 223 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Міжнародну наукову конференцію "Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки", яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

411. VII Національний конвент : [матеріали Нац. конвенту Міжнар. асоц. студ. політ. науки, 21-22 квіт. 2017 р., м. Одеса] / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Міжнар. асоц. студ. політ. науки (Україна) ; заг. ред.: Я. С. Телешун, Д. В. Яковлев. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 195 с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конвенту подаються загальні питання політичної філософії, політичної теорії, політичної соціології та політичної психології.

412. "UChoice: 4P" Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology : матеріали Третьої міждисциплінар. наук.-практ. конф., 6 жовт. 2017 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одеська юридична академія", Одес. від-ня Міжнар. асоц. політ. науки. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 115 с. : рис. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : до 20-річчя Нац. ун-ту "Одеська юридична академія".
У виданні висвітлюються загальні питання соціологічних, політичних, філософських та психологічних наук.

Див. також № 1-3, 5, 6, 45, 146, 228, 246, 247, 266, 267, 281-284, 496, 499

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031