Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Видання загального змісту

1. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 серп. 2017р.), м. Одеса. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 183 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику висвітлюються загальні питання архітектури та мистецтвознавства, державного управління, біологічних, географічних, історичних, політичних, філософських наук, фізичної культури та спорту, культурології та інші.

2. Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. [студ., аспірантів та молодих вчен.], 27 жовт. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : МГУ ; Херсон : Гельветика, 2017. – 235 с. : рис. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 15 років Міжнар. гуманіт. ун-ту.
У виданні викладено результати досліджень аспірантів, магістрантів, студентів та молодих вчених у галузях права, філософії, історії, політології, педагогіки, лінгвістики та перекладознавства, дизайну, мистецтвознавства та ін.

3. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник. Вип. 27 : Статті учасників Третьої міжнародної мультидисциплінарної конференції "Чорноморські наукові студії", 19 травня 2017 року / Міжнар. гуманіт. ун-т; редрада: С. В. Ківалов (голова) [та ін.] ; відп. ред. К. В. Громовенко. – Одеса : МГУ ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 227 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також : 15 років Міжнар. гуманіт. ун-ту.
У збірнику представлено результати досліджень науково-педагогічних працівників у галузях права, філософії, історії, політології, психології, лінгвістики та перекладознавства, дизайну, мистецтвознавства, економіки, менеджменту, технічних наук, медицини та фармації.

4. Статистичний щорiчник Херсонської області за 2016 рік / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Херсон. обл. ; за ред. В. А. Вознюка. – Херсон : [Б. в.], 2017. – 488 с. – Предм.-алф. покажч.: с. 483-488.
На сторінках статистичного щорічника вміщено дані про соціально-економічне становище Херсонської області у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники України та її регіонів.

Теорія і практика актуальних наукових досліджень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 жовт. 2017 р.), [м. Львів]. – Львів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

5. Ч. 1. – 179 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.
6. Ч. 2. – 179 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

У двох частинах матеріалів конференції розглядаються загальні питання архітектури та мистецтвознавства, державного управління, культурології, фізичного виховання та спорту, біологічних, ветеринарних, географічних, геологічних, історичних, медичних, технічних, філософських, хімічних наук та ін.

7. Херсон : регіон. щоріч. інформ. довід. 2017, вип. 21 : довід. уклад. станом на 28.12.2016 / вид. Т. І. Малиновська. – Херсон : Золоті сторінки, 2017. – 319 с. – Текст рос. – Алф. покажч.: с. 233‑271. – Пошук. покажч.: с. 293-319.
У матеріалах довідника міститься коротка інформація про всі установи та організації обласного центру.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031