Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Природа і природні ресурси. Природничі науки

8. Бевольская Маргарита Валентиновна. Размножение бескилевых птиц: Птенцы. Их рост. Выживаемость. Выращивание : [монография] / М. В. Бевольская, Е. П. Стекленев ; [гл. ред. В. С. Гавриленко] ; НААН Украины, Биосфер. заповедник "Аскания-Нова" им. Ф. Э. Фальц-Фейна. – Аскания-Нова : [Б. и.] ; Днепр : Доминанта Принт, 2017 (Половко Н. В.). – 227 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 195-213.
У монографії досліджено розмноження безкільових птахів (нанду, ему та африканського страуса) в умовах напіввільного розведення в зоопарку "Асканія-Нова". Висвітлено темпи і особливості вагового та лінійного росту тіла, зміни співвідношення окремих його частин, росту внутрішніх органів в різні періоди постнатального розвитку, становлення статевої зрілості, морфофізіологічні особливості органів розмноження у віковому і сезонному аспектах. Особливу увагу приділено виживанню пташенят, виявлено причини їх загибелі. Описано способи вирощування пташенят. Наведено раціони годування безкільових птахів при розведенні в зоопарках та на фермах.

9. Венгер Олена Олексіївна. Колоїдна хімія : навч. посіб. з дисципліни "Фізична і колоїдна хімія". Ч. 2 / О. О. Венгер, О. В. Міщенко, Л. О. Нестерова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 301 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 300.
До посібника увійшли: конспект лекцій, лабораторні роботи, тестові завдання з окремих лекційних тем. Доповненням до конспекту лекцій є теоретичний матеріал, що поданий у розділі "Лабораторні роботи" і присвячений фізико-хімічним методам оцінки основних властивостей окремих дисперсних систем та контролю їх якості.

10. Екологічний паспорт Херсонської області / Херсон. обл. держ. адмін., Департамент екології та природ. ресурсів. – [Херсон?] : [Б. в.], 2017. – 160 с. : табл., фот., карти.
Видання містить інформацію про основні екологічні проблеми області та пропонує шляхи їх вирішення.

11. Мальчикова Дар'я Сергіївна. Методологія і методи суспільно-географічних досліджень : робочий зошит : навч.-метод. посіб. до практ. і семінар. занять / Д. С. Мальчикова, Г. Ю. Нападовська ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 87 с. : табл. – Бібліогр.: с. 87.
Робочий зошит рекомендований студентам і викладачам географічних та економічних спеціальностей, оскільки містить не тільки розробки практичних робіт, але і значну кількість цікавого статистичного матеріалу.

12. Музейна експозиція еколого-освітнього центру Чорноморського біосферного заповідника НАН України : [буклет] / Чорномор. біосфер. заповідник НАН України ; авт. тексту Л. Бахтіарова ; фот.: В. Леонтьєв, В. Плющ. – Гола Пристань : [Б. в.], 2017. – 1 [арк.] (склад. у 5 с.).
Буклет пропонує інформацію про музейну колекцію хребетних тварин заповідника.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т ; редкол.: І. О. Пилипенко (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2014 –     . – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. та обкл. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.

13. 2017, вип. 6. – 2017. – 211 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

14. 2017, вип. 7. – 2017. – 261 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

15. Наш край у картографічних дослідженнях XVI-XX ст. : матеріали VII Обл. краєзнав. читань, 27 січ. 2017 р., м. Херсон / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради ; ред. З. В. Філончук. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2017. – 79 с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
До збірки увійшли статті з проблем використання результатів картографічних досліджень у вивченні топоніміки Херсонщини; визначення місця старовинних карт у вивченні пам'яток природи; методики використання даних матеріалів у процесі викладання шкільного курсу географії та в позаурочній роботі.

16. Основи біобезпеки (екологічний складник) : навч. посіб. / Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 179 с. : рис., табл., схеми. – (Бібліотека екологічних знань). – Корот. тлумач. слов.: с. 133‑136. – Дод.: с. 137-179.
Навчальний посібник є розширеним курсом лекцій і пропонує вибіркові лабораторні роботи з дисципліни "Основи біобезпеки". Видання буде актуальним для підвищення кваліфікації державних службовців, спеціалістів з екологічної безпеки та фахівців природоохоронної діяльності.

17. Охорона, дослідження та пропаганда збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" : атлас-альбом / В. С. Гавриленко [та ін.] ; [заг. ред. В. С. Гавриленко ; фот.: О. С. Мезінов та ін.] ; НААН України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна. – Асканія-Нова : [Б. в.], 2017. – 64 с. :  кольор. фот. – Бібліогр.: с. 62.
У виданні охарактеризовано систему охорони, природокористування в різних зонах заповідника, узагальнено результати наукових досліджень біології та екології біоти природних і штучно створених екосистем, висвітлено еколого-просвітницьку роботу.

18. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Херсонській області у 2016 році / Херсон. обл. держ. адмін., Департамент екол. та природ. ресурсів. – [Херсон?] : [Б. в.], 2017. – 212 с. : табл., кольор. іл.
Основна мета доповіді – це висвітлення та ознайомлення широкого загалу державних та громадських організацій, підприємств, установ і громадськості про стан природного середовища в області, його проблеми та перспективи подальшого розвитку і використання.

19. Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р., м. Херсон / Херсон. держ. ун-т, Херсон. від. укр. геогр. т-ва, Щецин. ун-т (Польща)  [та ін.] ; [редкол.: І. Пилипенко (голова) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2017. – 303 с. : рис., табл. – Текст укр., пол., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
У виданні вміщено результати суспільно-географічних, природничих, геоекологічних досліджень, які висвітлюють біорізноманіття України в контексті постановки проблем регіонального розвитку та пошуку шляхів їх вирішення.

20. Скарби Чорноморського біосферного заповідника : рідкісні види : [буклет] / НАН України, Чорномор. біосфер. заповідник ; [авт. тексту, фот.: З. В. Селюніна, Ю. Москаленко, О. Уманець, М. Ніточко та ін.]. – [Гола Пристань?] : [Б. в.], [201 ]. – [9] с. : фот., карта. – Текст укр., англ.

21. Яблонська Алла Миколаївна. Ой, Дніпро, Дніпро... : історія Дніпра, Дніпро як феномен етнічної культури й традиційного світогляду, Каховська ГЕС і Нова Каховка, Каховський магістральний канал / Алла Яблонська ; [заг. ред.: М. Гончар, В. Яровий ; іл., фот.: А. М. Яблонська, К. Скоков]. – Херсон : Гілея, 2017. – 111 с. : фот., кольор. іл. – На обкл. авт. не вказ. – Бібліогр.: с. 108-110.
Мета цієї книги – зберегти для нащадків пам'ять про безповоротно втрачене природне багатство, розбудити свідомість, почуття відповідальності, природну мудрість, формувати культурно-духовне світосприймання.

Див. також № 1, 5, 6, 66, 84, 85, 103, 117, 149, 169, 246, 247, 266, 267, 281-284, 303, 442, 444, 448, 481, 498, 502.

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031