Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека
ім. Олеся Гончара
ПН-ЧТ: 9:00-18:00
СБ-НД: 9:00-18:00
Меню розділу

Наука. Педагогіка

Актуальні питання сучасної науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 лип. 2017 р.), м. Івано-Франківськ : [у 2 ч.]. – Івано-Франківськ : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

246. Ч. 1. – 127 с. : рис., табл.

247. Ч. 2. – 127 с. : рис., табл.

У двох частинах збірника розглядаються загальні питання архітектури та мистецтвознавства, державного управління, біологічних, географічних, історичних, медичних, філософських наук, фізичного виховання і спорту та інші.

248. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнар. конгресу, 18‑21 трав. 2017 р., м. Одеса / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; уклад. О. Чебикін [та ін.]. – Одеса : [Б. в.] ; [Херсон] : Гельветика, 2017. – 677 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ., кит. – Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
До збірника увійшли матеріали III Міжнародного Конгресу, присвяченого узагальненню педагогічних, психологічних та соціально-політичних аспектів підготовки сучасного вчителя; системі формування духовного та інтелектуального потенціалу сучасної молоді; перспективним психолого-педагогічним концепціям підготовки вчителя в системі університетської освіти; інноваційним авторським педагогічним технологіям.

Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: В. Л. Федяєва (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, [2013?] –     . – Назва на обкл. : Педагогічні науки. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.

249. Вип. 75, т. 1. – 2017. – 163 с. – Текст укр., англ.

250. Вип. 75, т. 2. – 2017. – 210 с. – Текст укр., рос.

251. Вип. 75, т. 3. – 2017. – 193 с. : рис.

252. Вип. 76, т. 1. – 2017. – 135 с. : табл., схеми. – Текст укр., рос., англ.

253. Вип. 76, т. 2. – 2017. – 164 с. : табл., схеми. – Текст укр., англ.

254. Вип. 76, т. 3. – 2017. – 175 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

255. Вип. 77, т. 1. – 2017. – 191 с. : портр. – Текст укр., англ.

256. Вип. 77, т. 2. – 2017. – 214 с. : табл. – Текст укр., англ.

257. Вип. 78, т. 1. – 2017. – 217 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

258. Вип. 78, т. 2. – 2017. – 221 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

259. Вип. 78, т. 3. – 2017. – 213 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

260. Вип. 79, т. 1. – 2017. – 245 с. – Текст укр., англ.

261. Вип. 79, т. 2. – 2017. – 231 с. – Текст укр., англ.

262. Вип. 79, т. 3. – 2017. – 245 с. – Текст укр., англ.

263. Вип. 80, т. 1. – 2017. – 257 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

264. Вип. 80, т. 2. – 2017. – 255 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

265. Вип. 80, т. 3. – 2017. – 263 с. : рис., табл. – Текст укр., англ.

Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 квіт. 2017 р.) : [у 3 ч.]. – Ужгород : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

266. Ч. 1 . – 171 с.

267. Ч. 2 . – 155 с. : рис., табл.

У двох частинах матеріалів конференції розглядаються загальні питання біологічних, ветеринарних, військових, географічних, історичних, медичних, політичних, сільськогосподарських, технічних наук; архітектури та мистецтвознавства; державного управління; культурології; національної безпеки та інші.

268. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 груд. 2017 р.), м. Хмельницький : [у 2 ч.]. Ч. 2. – Хмельницький : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 191 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

269. Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 трав. 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 147 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
У матеріалах конференції розглядаються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії та методики професійної освіти.

270. Основні напрями розвитку педагогічної науки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 жовт. 2017 р.), [м. Чернігів]. – Чернігів : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 183 с. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
На сторінках збірника досліджуються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії і методики професійної освіти. Видання адресовано науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться педагогічною наукою.

Педагогіка: традиції та інновації : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 лют. 2017 р.), [м. Запоріжжя] : [у 2 ч.]. – Запоріжжя : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

271. Ч. 1. – 135 с. : рис., табл.

272. Ч. 2. – 135 с. : рис., табл.

Видання адресовані науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться педагогічною наукою.

273. Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., 15-16 листоп. 2017 р., [м. Херсон] / Нац. акад. пед. наук України, Херсон. держ. ун-т, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди". – Херсон : Гельветика, 2017. – 279 с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – На тит. арк. та обкл. також : 100 років Херсон. держ. ун-ту.
Збірка містить матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції "Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи".

Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсон. облради ; редкол.: В. В. Кузьменко (голов. ред.) [та ін.]. – Херсон : РІПО, 2006 –     . – Дод. тит. арк. англ. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

274. Вип. 34. – 2017. – 329 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

275. Вип. 35. – 2017. – 337 с. : рис., табл. – Текст укр., рос.

276. Вип. 36. – 2017. – 307 с.

У збірниках наукових праць відомі дослідники та педагоги-практики висвітлюють теоретичні й прикладні аспекти модернізації сучасної освіти. Розглянуті на сторінках видання матеріали сприятимуть вирішенню різноманітних проблем сьогодення загальноосвітньої та професійної школи.

277. Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 верес. 2017 р.), м. Київ : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 151 с. : рис., табл. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.

278. Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 черв. 2017 р.), м. Ужгород. – Ужгород : [Б. в.] ; [Херсон] : [Гельветика], 2017. – 135 с. : рис. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії та методики професійної освіти.

Сучасні тенденції розвитку науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 трав. 2017 р.), м. Харків : [у 2 ч.]. – Харків : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

279. Ч. 1. – 163 с. – Текст укр., англ.

280. Ч. 2. – 171 с. : рис., табл. – Текст укр., рос., англ.

Матеріали конференції призначені для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами науки.

Теорія і практика сучасної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 лют. 2017 р.), м. Дніпро : у 2 ч. – Дніпро : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Бібліогр. наприкінці ст.

281. Ч. 1. – 227 с. : рис. – Текст укр., рос.

282. Ч. 2. – 231 с. : рис. – Текст укр., рос., англ.

Теорія і практика сучасної науки : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.,  (24-25 листоп. 2017 р.) [м. Чернівці] : [у 2 ч.]. – Чернівці : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – (Молодий вчений. Конференція). – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.

283. Ч. 1. – 199 с. : табл.

284. Ч. 2. – 199 с. : табл.

У збірниках розглядаються загальні питання архітектури та мистецтвознавства, історичних та філософських наук, географічних та медичних наук, фізичного виховання та спорту, соціологічних та політичних наук, культурології та соціальних комунікацій.

285. Чорноморські наукові студії : матеріали Третьої міжнар. мультидисциплінар. конф., 19 трав. 2017 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Півд. регіон. наук. центр НАПрН України. – Одеса : [Б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2017. – 215 с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – На обкл. та тит. арк. також : 15 років Міжнар. гуманіт. ун-ту.
До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення учасників III Міжнародної мультидисциплінарної конференції "Чорноморські наукові студії".

Див. також № 2, 403, 435

Календар подій

1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031